wawa coupons 2014 arrested development fan gifts archies gift collection price kids homemade christmas gifts

Cennik

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW
(Dz. U. Nr 223, Poz. 2261 z dnia 29 września 2004)
ze zmianami na podstawie rozporządzenia z dnia 18 września 2009 r.

 

 

Okresowe badanie techniczne
(cena dotyczy również pojazdów sprowadzonych z zagranicy)

 

Lp. Wyszczególnienie Opłata (brutto)
1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00 zł
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4t m.w. 2 98,00 zł
1.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5t do 16t d.m.c. 153,00 zł
1.4 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16t d.m.c, ciągnik samochodowy balastowy 176,00 zł
1.5 autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199,00 zł
1.6 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5t d.m.c 40,00 zł
1.7 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5t do 6t d.m.c 50,00 zł
1.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6t d.m.c 70,00 zł
1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5t d.m.c 78,00 zł
1.10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5t do 16t d.m.c 163,00 zł
1.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16t d.m.c 177,00 zł
1.15 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00 zł
1.22 motorower 50,00 zł
1.23 pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej 62,00 zł

 

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

 

Lp. Wyszczególnienie Opłata (brutto)
2.1 skuteczność i równomierność działania hamulców 20,00 zł
2.4 ustawienie i natężenie świateł drogowych i świateł mijania 14,00 zł
2.5 połączenia układu kierowniczego oraz jałowy ruch koła kierownicy, luzy w zawieszeniu 20,00 zł
2.6 toksyczność spalin 14,00 zł
2.7 poziom hałasu 20,00 zł
2.8 geometria kół jednej osi 36,00 zł
2.9 działanie amortyzatorów jednej osi 14,00 zł
2.10 wszystkie inne usterki łącznie 20,00 zł

 

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża

bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymogi środowiska

 

Lp. Wyszczególnienie Opłata (brutto)
4.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4 20,00 zł
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00 zł
4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00 zł

 

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża on bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

 

Lp. Wyszczególnienie Opłata (brutto)
5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3 20,00 zł
5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00 zł

 

Pozostałe dodatkowe badania techniczne

 

Lp. Wyszczególnienie Opłata (brutto)
6.1 badanie pojazdu, który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00 zł
6.2 badanie pojazdu, który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00 zł
6.3 badanie pojazdu, który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00 zł
6.4 badanie autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 4 126,00 zł
6.5 badanie pojazdu do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00 zł
6.6 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 82,00 zł
6.7 badanie pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 50,00 zł
1997 r. Prawo o ruchu drogowym
6.8 badanie pojazdu skierowanego przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji 60,00 zł
6.9 skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu, jeżeli z dokumentów wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska 94,00 zł
6.10 badanie pojazdu, w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego 94,00 zł
6.11 pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 50,00 zł

 

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów

 

Lp. Wyszczególnienie Opłata (brutto)
7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1 35,00 zł
7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4 21,00 zł
7.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4 48,00 zł
7.4 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 4 41,00 zł
7.5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4 41,00 zł
7.6 wykonanie numeru nadwozia 49,00 zł
7.7 wykonanie numeru silnika 49,00 zł
7.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,00 zł
7.9 sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) o odstępstwo od warunków technicznych 82,00 zł
7.10 pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 5 255,00 zł

 

Objaśnienia:

1. Całkowita opłata za badanie techniczne pojazdu jest sumą opłat za poszczególne, wykonane pozycje w tabeli opłat. W przypadku złożonych rodzajów badań, w ramach których przewidziane jest wykonanie zakresu okresowego badania technicznego, opłatę za badanie okresowe nalicza się jednorazowo.

2. Dla pojazdu zgłoszonego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” opłaty jak w lp. 7.1 nie pobiera się.

3. Opłaty za badania nie obejmują kosztów dojazdu i zakwaterowania badających.

4. Pozostałe badania jak dla autobusu.

5. W przypadku gdy łączna opłata za badanie według lp. 4.1 i 5.1 byłaby większa od opłaty za okresowe badanie, zgodnie z lp. 1, przyjmuje się opłatę taką jak za okresowe badanie techniczne pojazdu.

Użyte w tekście skróty oznaczają:

m.w. – masa własna pojazdu

d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu

Uwaga !!!

W przypadku gdy pojazd podlega okresowemu badaniu i badaniu specjalistycznemu opłaty sumuje się np.:

Lp. Wyszczególnienie Opłata (brutto)
1.1 Okresowe badanie techniczne pojazdu do 3,5 t d.m.c. z instalacją gazową 161,00 zł
1.2 Okresowe badanie techniczne pojazdu przystosowanego do przewozu osób TAXI 140,00 zł
1.3 Okresowe badanie techniczne pojazdu TAXI z instalacją gazową 153,00 zł
1.4 Okresowe badanie techniczne pojazdu przystosowanego do nauki jazdy 146,00 zł
1.5 Okresowe badanie techniczne pojazdu uprzywilejowanego 148,00 zł
1.6 Specjalistyczne badanie techniczne pojazdu do 3,5t d.m.c. po kolizji drogowej 192,00 zł
1.7 Specjalistyczne badanie techniczne pojazdu do 3,5t d.m.c. z instalacją gazową po kolizji drogowej 255,00 zł
1.8 Specjalistyczne badanie techniczne pojazdu po zmianach konstrukcyjnych (np. zmiana rodzaju, liczby miejsc itp.) 180,00 zł

 

Inne badania techniczne pojazdów i usługi nie objęte cennikiem urzędowym

Nowość !!!

Nalepki ekologiczne umożliwiające wjazd do Berlina i do wielu innych miast na terenie Niemiec

Lp. Wyszczególnienie Opłata (brutto)*
1. Nalepka ekologiczna 89 zł
2. Duplikat nalepki ekologicznej 60 zł 

 

Pierwsze badanie techniczne pojazdów zabytkowych

 

Lp. Wyszczególnienie Opłata (brutto)
1. motocykl (skuter), motorower 250 zł
2. przyczepa ciężarowa i specjalna 200 zł
3. samochód osobowy i trójkołowy 400 zł
4. samochód ciężarowy i specjalny 600 zł
5. ciągnik samochodowy 700 zł
6. autobus 800 zł

 

Potwierdzenie danych technicznych dla potrzeb właściciela, posiadacza pojazdu

 

Lp. Wyszczególnienie Opłata (brutto)
1. badanie spalin w dieslu z wydrukiem 20,00 zł
2. ustalenie jednego parametru 20,00 zł
3. skasowanie wpisu 'TAXI’, 'NAUKA JAZDY’, 'POJAZD PRZYSTOSOWANY DO ZASILANIA GAZEM’ i wystawienie zaświadczenia 20,00 zł
4. wystawienie zaświadczenia przy badaniu technicznym na życzenie użytkownika pojazdu 20,00 zł
5. wystawienie duplikatu badania technicznego gratis

 

Geometria kół pojazdów

 

Lp. Wyszczególnienie Opłata (brutto)
1. Pojazdy osobowe
1.1. sprawdzenie geometrii kół + wydruk 40,00 zł
1.2. ustawienie geometrii kół + wydruk 120,00 zł
2. Pojazdy ciężarowe i dostawcze do 3,5 t d.m.c.
2.1. sprawdzenie geometrii kół + wydruk 50,00 zł
2.2. ustawienie geometrii kół + wydruk 140,00 zł
3. Pojazdy ciężarowe, autobusy itp. pow. 3,5 t. d.m.c.
3.1. sprawdzenie geometrii kół 70,00 zł
3.2. ustawienie geometrii kół 190,00 zł

 

Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu

 

Lp. Wyszczególnienie Opłata (brutto)
1. Sprawdzenie, ustawienie świateł drogowych i mijania gratis
2. Sprawdzenie skuteczności hamulców 20,00 zł
3. Sprawdzenie układu zawieszenia 20,00 zł
4. Pomiar -lakieru 20,00 zł
5. Sprawdzenie wszystkich pkt. 1,2,3 razem 30,00 zł
6. Sprawdzenie wszystkich pkt. 1,2,3,4 razem 40,00 zł

 

UWAGA !!!

DLA STAŁYCH KLIENTÓW SPRAWDZENIE WSZYSTKICH W.W. ELEMENTÓW 20 ZŁ.