amex gift card app store couponing blogs in massachusetts lush cosmetics usa coupon shoppers stop gift card discount

Pytania

Jakie są podstawowe przepisy prawa w obszarze badań technicznych?

Podstawowym aktem prawnym w obszarze badań technicznych jest ustawa z 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 98 poz. 602 z późn. zmianami).

1. Jak często wykonuje się przeglądy rejestracyjne?

Częstotliwość przeprowadzania badań technicznych przedstawia poniższa tabela

Samochody osobowe

Pierwszy przegląd Drugi przegląd Kolejne
Samochód osobowy
motocykl
Po trzech latach ∗ Po pięciu latach Co rok
Motorower, ciągnik fab. nowy Po trzech latach ∗ Co dwa lata
Samochód osobowy, wyposażony w instalacje CNG/LPG, taksówki, samochody uprzywilejowane, „L” Corocznie

∗ od daty pierwszej rejestracji pojazdu Autobusy i samochody ciężarowe

Pierwszy przegląd Kolejne
Autobusy powyżej 15 osób Po roku ∗ Co 6 m-cy
Samochód ciężarowy pow. 3,5 t
ciągnik siodłowy
ciągnik balastowy
przyczepa, naczepa ciężarowa pow. 3,5 t
Corocznie
Pojazd zabytkowy Bezterminowo

∗ od daty pierwszej rejestracji pojazdu 


3. Czy trzeba się umawiać na przegląd rejestracyjny?

Nie jest konieczna wcześniejsza awizacja wizyty. Przeglądy realizowane są w sposób bieżący. Zapraszamy naszych klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 i w soboty od 8:00 do 16:00.

4. Co zrobić, gdy dowód rejestracyjny został zagubiony?

Jeżeli dowód zgubiono w momencie kiedy bad. techniczne było aktualne, należy udać się na stację, w której dokonano ostatniego przeglądu, CELEM WYSTAWIENIA DUPLIKATU badania technicznego. Następnie z dokumentem tym należy się udać do właściwego wydziału komunikacji w celu wyrobienia nowego dowodu rej. Natomiast jeśli badanie techniczne straciło już swoją ważność, w pierwszej kolejności należy zgłosić się do wydziału komunikacji, w którym zarejestrowany jest pojazd, aby otrzymać skierowanie na badanie techniczne, na podstawie którego diagnosta dokona przeglądu. Po dokonaniu przeglądu należy ponownie udać się do wydziału komunikacji celem wyrobienia nowego dowodu rej.

5. Co zrobić, gdy skończyło się miejsce w dowodzie rejestracyjnym?

Gdy zbliża się termin badania technicznego, trzeba udać się na stację i dokonać przeglądu. Przy pozytywnym wyniku badania diagnosta wystawi zaświadczenie, z którym należy się udać do wydziału komunikacji celem wyrobienia nowego dowodu.

6. Czy ceny badań technicznych mogą się różnić w stacjach kontroli pojazdów?

Ceny badań technicznych są regulowane przez Ministerstwo Infrastruktury. Ostatni cennik jest zawarty w Dzienniku Ustaw nr 223 z dnia 29 września 2004 pozycja 2261. Stacje kontroli pojazdów na terenie całego kraju są zobowiązane do stosowania w/w cennika.

Jedynym wyjątkiem są badania techniczne dla pojazdów zabytkowych.

POJAZDY ZASILANE GAZEM

1. Czy przy badaniu technicznym pojazdu posiadającego instalację gazową trzeba posiadać dodatkowe dokumenty i jakie?

Przy badaniu takiego pojazdu trzeba przedstawić aktualny ”Protokół Transportowego Dozoru Technicznego z badania zbiornika”. Dokument ten powinno się otrzymać w zakładzie, który dokonywał montażu instalacji gazowej.

2. Co robić, jeśli kończy się termin ważności zbiornika gazu LPG?

Trzeba zgłosić się do firmy zajmującej się legalizacją zbiorników lub wymienić zbiornik na nowy.

3 Co zrobić w przypadku kiedy dokumenty na zbiornik zostały zagubione?

Należy zwrócić się z prośbą o wydanie duplikatu protokołu badania do producenta zbiornika lub oddziału Transportowego Dozoru Technicznego przypisanego do danego producenta. Wniosek można pobrać na stronie www.tdt.pl w zakładce wnioski/dokumenty/formularze.

POJAZD SPROWADZONY Z ZAGRANICY

1. Jakie dokumenty są wymagane podczas przeglądu samochodu sprowadzonego z zagranicy?

Podczas pierwszego przeglądu samochodu sprowadzonego z zagranicy należy przedstawić dokument potwierdzający zarejestrowanie w kraju, w którym pojazd był po raz ostatni zarejestrowany.

2. Czy trzeba przetłumaczyć dokumenty przed wizytą w Stacji Kontroli Pojazdów?

Nie, diagności do przeprowadzenia pierwszego przeglądu nie wymagają tłumaczenia dokumentów, natomiast udając się dalej do wydziału komunikacji, aby zarejestrować pojazd, trzeba posiadać tłumaczenia dokumentów.

POJAZDY PRZYSTOSOWANE DO PRZEWOZU OSÓB – TAXI

1. Jakie warunki musi spełniać samochód przystosowany do zarobkowego przewozu osób?

Taksówka powinna być wyposażona w:
• taksometr z ważnym dowodem legalizacji
• światło z napisem TAXI umieszczone na dachu pojazdu
• oznakowanie boczne

2. Czy podczas badania tech. Samochodu „taxi” potrzebne są jakieś dodatkowe dokumenty?

Tak, podczas badania diagnosta dodatkowo będzie wymagał ważnego świadectwa legalizacji taksometru.

HAK HOLOWNICZY

1. Czy można zamontować używany hak holowniczy?

Można, jeżeli hak holowniczy posiada czytelną tabliczkę znamionową i jest sprawny.

2.Ile kosztuje przegląd samochodu wyposażonego w hak i jaka jest procedura ?

Po zamontowaniu haka, należy udać się na stację w celu sprawdzenia poprawności zamontowania. Jeżeli badanie ma wynik pozytywny, klient otrzymuje zaświadczenie o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy, z którym udaje się do wydziału komunikacji w celu wbicia adnotacji w dowód rej. Dodatkowe bad. techniczne haka jednorazowo kosztuje 35 zł.


ZABYTKI

1. Jaki pojazd (samochód, autobus, motor, przyczepa) może zostać zabytkiem?

Powinien mieć co najmniej 25 lat, posiadać ponad 75% oryginalnych części, a produkcja modelu powinna być zakończona od co najmniej 15 lat. Może być to auto, które brało udział w ważnej uroczystości i niespełniające powyższych warunków. Ostateczną decyzję podejmuje wojewódzki konserwator zabytków, wpisując pojazd do księgi rejestru zabytków.

2 Jakie dokumenty należy przedstawić, aby dokonać przeglądu pojazdu zabytkowego (motocykla, samochodu, autobusu, przyczepy)?

Dokumenty, jakie powinien przedłożyć właściciel pojazdu przy badaniu na stacji diagnostycznej:
» Decyzja w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków
» opinia rzeczoznawcy
» wniosek o przeprowadzenie badania zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi
» zdjęcia pojazdu z czterech stron
Po przeprowadzeniu badania technicznego diagnosta wydaje następujące dokumenty:
» zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi
» protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW DLA TZW. VAT

1. Jakie atrybuty musi posiadać pojazd, aby spełniać warunki VAT?

Poniżej przedstawiono atrybuty, jakie muszą spełniać pojazdy, aby uzyskać właściwe zaświadczenia upoważniające do odpisu pełnej stawki VAT:

VAT-1  Pojazd samochodowy mający jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą sklasyfikowany na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji jako VAN lub WIELOZADANIOWY

 

VAT-2  Pojazd samochodowy który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nawozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielone elementy pojazdu.

Pojazdy specjalne, które również spełniają warunki dla odpisywania podatku VAT, ale nie wymagane jest dla nich zaświadczenie z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów: agregat elektryczny/spawalniczy, do prac wiertniczych, koparka, koparko-spycharka, ładowarka, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, żuraw samochodowy.


W razie innych nurtujących Państwa pytań prosimy o kontakt telefoniczny, w miarę naszych możliwości i wiedzy udzielimy odpowiedzi.